Obsługa Rachunkowa Podatkowa świadczy kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe skierowane przede wszystkim do mikroprzedsiębiorstw, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczających przychody z najmu nieruchomości oraz rolników będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (VAT). 


 


NAJEM PRYWATNY

PKPiR

RYCZAŁT

KSIĘGI HANDLOWE

KADRY I PŁACE

POZOSTAŁE USLUGI
 

 

 

NAJEM PRYWATNY
 

 

Rozliczanie najmu prywatnego – „Pełen zakres usług”:
 

 • odbiór dokumentów od Klienta (możliwość ich przekazywania drogą elektroniczną),
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • opisywanie i katalogowanie dokumentacji,
 • sporządzanie ewidencji przychodów,
 • sporządzanie ewidencji kosztów uzyskania przychodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień przychodów i kosztów w podziale na poszczególne mieszkania (w ujęciu miesięcznym),
 • przekazywanie comiesięcznej informacji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • przygotowanie zestawienia do rozliczenia zeznania rocznego obejmującego przychody, koszty, dochód oraz zaliczki na podatek wpłacane w trakcie roku podatkowego,
   

Możliwość sporządzenia zeznania rocznego na życzenie Klienta po zakończeniu roku podatkowego obejmującego dochody osiągane z różnych źródeł (najem prywatny, dochody z pracy, umów zlecenie, umów o dzieło).

 

 
KSIĘGI HANDLOWE

 

Usługi w zakresie ksiąg handlowych obejmują głównie:

 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb informacyjnych Klienta,
 • kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami podatkowymi,
 • sporządzanie i dostarczanie do US plików JPK_VAT wraz z deklaracją,
 • rozliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego.


 
PKPiR
 

 

Rozliczenie podatkowej książki przychodów i rozchodów:

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i dostarczanie do US plików JPK_VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
 • miesięczne lub kwartalne rozliczania podatku dochodowego.


 
RYCZAŁT


 

Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do US plików JPK_VAT,
 • sporządzanie i dostarczanie do US miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT. 
KADRY I PŁACE


 

Rozliczanie kadr i płac:
 

 • sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz rocznych raportów RMUA,
 • wyliczanie urlopów i ekwiwalentów,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników, przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego,
 • wyliczanie miesięcznych składek ZUS, sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS,
 • przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B. 
POZOSTAŁE USŁUGI


 

Pozostałe usługi:

 

 • sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych,
 • pomoc w rejestrowaniu działalności gospodarczej,
 • rejestracja Spółek w systemie S24. 
Powyższy zakres usług nie wyczerpuje pełnej oferty ORP. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.


 

tel.: + 48 662 213 448     e-mail: orp-martakarska@wp.pl

Copyright © 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone dla ORP