Złożenie rocznego zeznania podatkowego po terminie


Mimo, że na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2015 mieliśmy czas do 2 maja br. może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik z jakichś przyczyn zapomniał wypełnić roczne zeznanie podatkowe (dalej także: PIT), a termin na jego złożenie już minął.

 

Co zrobić w takiej sytuacji?

Czy można uniknąć kary za złożenie rocznego zeznania podatkowego po terminie?

 

Przypomnijmy, że podatnik który nie złoży PIT w terminie popełnia wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i podlega sankcjom określonym w kodeksie karno  skarbowym (dalej także: KKS).

 

Istnieje jednak szansa na uniknięcie lub zminimalizowanie dotkliwej kary.

 

Aby uniknąć sankcji karno skarbowych za nieterminowe złożenie rocznego zeznania podatkowego, podatnik powinien w pierwszej kolejności wypełnić odpowiedni druk PIT, następnie załączyć do niego tzw. „czynny żal” i jak najszybciej przesłać razem wyżej wymienione dokumenty do właściwego urzędu skarbowego. Jednocześnie podatnik powinien zapłacić należny podatek (jeżeli z PIT wynika niedopłata podatku) wraz z odsetkami od zaległości podatkowej.

 

Zgodnie z art. 16 §1 KKS „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

 

Aby tzw. „czynny żal” uchronił podatnika przed karą musi być złożony, zanim organ podatkowy rozpocznie czynności sprawdzające lub kontrolne lub zanim organ podatkowy będzie miał wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. 

 

Podsumowując im szybciej wyślemy do właściwego urzędu skarbowego zaległe roczne zeznanie podatkowe wraz z tzw. „czynnym żalem”, tym lepiej dla nas i dla naszego portfela.

 

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania w powyższym zakresie, lub potrzebują pomocy w złożeniu zeznania rocznego po terminie zapraszamy do kontaktu. 

 

tel.: + 48 662 213 448     e-mail: orp-martakarska@wp.pl

Copyright © 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone dla ORP