Podatek od wygranych w zakładach bukmacherskich


Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrane w zakładach wzajemnych, których przedmiotem są wyniki wydarzeń sportowych podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%, gdy kwota jednorazowej wygranej przekracza 2.280 PLN.

 

  • Jednorazowa wygrana niższa lub równa kwocie 2.280 PLN nie podlega opodatkowaniu. 
  • W przypadku jednorazowej wygranej wyższej niż 2.280 PLN, 10% podatek należny jest od pełnej kwoty wygranej, a nie od nadwyżki ponad tę kwotę.
  • Kwota 2.280 zł nie stanowi miesięcznego czy rocznego limitu wygranych lecz liczy się ją osobno przy każdym zawartym zakładzie bukmacherskim.

 

Na kim ciąży obowiązek podatkowy?

 

Co ważne, obowiązek pobrania podatku od wygranej spoczywa na organizatorze zakładu, w związku z czym wypłaca on uczestnikowi zakładu kwotę wygranej niższą o 10%. Uczestnik zakładu nie musi nigdzie zgłaszać wygranej (nawet do Urzędu Skarbowego). Nie musi także wykazywać jej w rocznym zaznaniu podatkowym.

 

Konsekwencje nielegalnych zakładów.

 

Biorąc udział w zakładach bukmacherskich należy wybierać tych organizatorów, którzy uzyskali zezwolenia Ministerstwa Finansów na prowadzenie tego typu działalności. Zgodnie bowiem z art. 119 ustawy hazardowej Kto uczestniczy w grze losowej, zakładzie wzajemnym, grze na automacie, urządzonych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

 

Stawka dzienna to kwota niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia i mniejsza jej czterystukrotności. W 2016 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 61,70 zł do 24.680 zł.

 

Potwierdzenie wygranej.

 

Przy odbieraniu wygranej w zakładach bukmacherskich należy poprosić o wystawienie dokumentu potwierdzającego wygraną, który umożliwi nam w razie kontroli przeprowadzanej przez organ podatkowy potwierdzenie źródła dochodu, a także jego legalność. 


 

tel.: + 48 662 213 448     e-mail: orp-martakarska@wp.pl

Copyright © 2016, Wszelkie prawa zastrzeżone dla ORP